Heb je vragen over schuld?
Wij staan je graag te woord.

960 huishoudens met laag inkomen

DEURNE – 7,3 procent van de huishoudens in de gemeente Deurne moet rondkomen met een laag inkomen. Dat is in lijn met de buurgemeenten. In verhouding wonen de meeste mensen met een laag inkomen in de wijken Koolhof, Heiakker en in het centrum van Deurne. Walsberg, Neerkant, Liessel en Vlierden tellen relatief weinig huishoudens met lage inkomens. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. John Clerx van Grip op Schuld licht toe.

Tijdens het laatste participatiecafé in Liessel was het thema Armoede. John Clerx van stichting Grip op Schuld was één van de sprekers. Hij hield er een presentatie over armoede in Deurne en wat zijn stichting doet om armoede te bestrijden èn te voorkomen.
Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) moet 7,3 procent van de Deurnese huishoudens rondkomen met een laag inkomen. Dat zijn in totaal 960 huishoudens. Deurne heeft 31.765 inwoners. Het aantal huishoudens bedraagt 13.177 en de gemiddelde gezinsgrootte is 2,4. Dit betekent dat 2.304 inwoners van de gemeente Deurne in een huishouden leven met een laag inkomen, met een kans op armoede.
In de wijk Koolhof wonen naar verhouding de meeste gezinnen met een laag inkomen: 9,2 procent (162 huishoudens), gevolgd door Heiakker met 8,3 procent (161 huishoudens) en het centrum van Deurne met 8,1 procent (238 huishoudens). In Zeilberg moet 6,5 procent het doen met een laag inkomen. Dat is bijna hetzelfde percentage als in Sint Jozefparochie: 6,4 procent.
In de kerkdorpen wonen in verhouding minder mensen met een laag inkomen: Liessel 5,4 procent (55 huishoudens), Vlierden 4,8 procent (20 huishoudens) en Neerkant 4 procent (22). Helenaveen vormt een uitzondering. Daar heeft 7,4 procent van de huishoudens een laag inkomen. In Walsberg en in De Vennen wonen de minste mensen met een laag inkomen, respectievelijk 3,3 en 1,4 procent.

Omliggende gemeenten
Deurne wijkt met bovenstaande cijfers niet af van de omliggende gemeenten. In Gemert-Bakel heeft 7,6 procent van de huishoudens een laag inkomen, in Asten 7 procent, in Someren 6,8 procent en in Laarbeek 6,1 procent. Helmond vormt als grote stad een uitschieter in de Peelregio, met 12,2 procent.
Landelijk is het percentage van huishoudens met een laag inkomen 10,4 procent, met als uitschieters Rotterdam met 18,7 procent en de gemeente Rozendaal met slechts 2,3 procent.
In Deurne leeft 1,9 procent, ofwel 250 gezinnen langdurig van een laag inkomen. Dat is een groep van 600 inwoners.

Wat is een laag inkomen?
Armoede laat zich volgens Clerx lastig definiëren. “Armoede in brede zin betekent sociale uitsluiting, armoede in enge zin een gebrek aan financiële middelen. Het zal duidelijk zijn dat er een samenhang bestaat tussen beide begrippen”, aldus Clerx.
Het CBS definieert inkomensarmoede als het hebben van onvoldoende geld om een bepaald consumptieniveau te realiseren dat in Nederland als minimaal noodzakelijk wordt geacht. Omdat inzichten van wat armoede precies inhoudt, subjectief zijn, spreekt CBS niet van arme huishoudens maar van huishoudens met een laag inkomen of van huishoudens met kans op armoede. De lage inkomensgrens weerspiegelt een vast koopkrachtbedrag en wordt jaarlijks aangepast voor de prijsontwikkeling. De grens is afgeleid van het bijstandsniveau. In 2014 was dat 1.020 euro voor een alleenstaande. Dat is net boven de bijstandsuitkering van een alleenstaande. Dat betekent dat alle bijstandsontvangers en alle mensen met alleen AOW onder ‘huishoudens met een laag inkomen’ vallen. Voor een echtpaar is de lage inkomensgrens in 2014 gesteld op 1.400 euro, een echtpaar met één kind op 1.710 euro en voor een gezin met twee kinderen op 1.920 euro.

Schuldenproblematiek
Volgens Clerx ontstaat een risico op armoede meestal als gevolg van een laag inkomen, risicovolle of problematische schulden of een combinatie ervan. Vooral de schuldenproblematiek van de Nederlandse huishoudens is volgens hem verergerd. Dat risico wordt nog groter wanneer er sprake is van een meerjarig laag inkomen. Volgens cijfers van het CBS hebben in de Peelregio minimaal 13 tot maximaal 21,6 procent van de huishoudens problematische schulden of een groot risico erop. “Uitgaande van het laagste percentage van 13, betekent dit voor Deurne dat minimaal 1.713 gezinnen in Deurne problematische schulden hebben of leven met een groot risico daarop. Het betreft dan nog altijd 4.111 inwoners.”
Mensen met lage inkomens hebben niet altijd schulden. Ongeveer de helft van de huishoudens met problematische schulden hebben een hoger inkomen. “Deze personen zijn lang niet altijd bij de schuldhulpverlening bekend. Er is juist bij deze groep een toenemende schaamte om zich bekend te maken.”

Schuldpreventie
Clerx: “Op de keper beschouwd is het inzien en erkennen van eigen financiële problemen een eerste voorwaarde op de weg van financiële hulpverlening. Schuldpreventie beoogt mensen voor problematische schulden te behoeden en financieel weerbaar te maken. Het doel is dat mensen meer inkomsten dan uitgaven hebben, geen of beheersbare schulden en beschikken over voldoende financiële reserves.”
Het tijdig signaleren van mogelijke financiële problemen, is een onderdeel van schuldpreventie. “Hoe eerder mensen actief aan het werk gaan met hun financiële huishouden en hun eventuele schulden, hoe kleiner de kans op financiële en maatschappelijke schade.”

Grip op Schuld
Grip op Schuld is een laagdrempelige organisatie die Deurnese mensen met financiële problemen helpt. Dat gebeurt door goed opgeleide ‘maatjes’ die op hun taak zijn voorbereid. Wie interesse heeft om maatje te worden of wil worden geholpen, kan zich melden via info@gripopschulddeurne.nl, of 06-37402232. Zie ook www.gripopschulddeurne.nl.

Heb je een vraag?

Je kunt je vraag stellen via het vragenformulier, wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

Of je kunt je vraag stellen door ons te bellen tijdens kantooruren op onderstaand telefoonnummer.

Vragenformulier

Wil je als maatje aan de slag gaan?

Wij kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken!

Meer weten?